Puc garantir-te que et trobes en un espai 100 % segur, per això, donant compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es fa constar:

1.1. Dades identificatives del responsable

Tal com recull la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'informo que:

1) Mireia Plaja Borrell (amb nom comercial La Clau Brava), amb DNI núm. 41531105M
Rambla de la Generalitat, 15-25 Local 9 de 17220 Sant Feliu de Guíxols (Girona).

1.2. Finalitat de la pàgina web.

Proporciona l' accés a multitud d' informacions, serveis, programes o dades pertanyents a la Clau Brava o als seus llicenciants als quals l' usuari pot tenir accés.

L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del web i es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que La Clau Brava ofereix a través de la seva web i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per:

1.3. Usuaris:

L'accés i/o ús d'aquest lloc web atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, els presents termes d'ús, no obstant això, pel mer ús de la pàgina web no significa l'inici de cap relació.

1.4. Ús del lloc web i captura d'informació:

1.4.1 ÚS DEL LLOC WEB

La pàgina web La Clau Brava, en endavant (LA WEB), proporciona l'accés a articles, informacions, serveis i dades (en endavant, "els continguts") propietat de Mireia Plaja Borrell. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús de la web.

L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts que ofereix a través del seu web i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per:

  1. Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.
  2. Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatotori contra els drets humans.
  3. Provocar danys en els sistemes físics i lògics de LA WEB, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
  4. Intentar accedir i, si s' escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d' altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

LA WEB es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, LA WEB no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del blog o altres eines de participació que puguin crear-se, conforme al previst en la normativa d'aplicació

1.4.2 Captura d' informació

Malgrat l'anterior, els usuaris podran donar-se de baixa en qualsevol moment dels serveis prestats per LA WEB o dades aportades per l'USUARI donant compliment a la normativa vigent sobre Protecció de Dades. Així mateix, tant en subscriure's, enviar un formulari de contacte, a aquesta pàgina web com en realitzar algun comentari en qualsevol de les seves pàgines i/o entrades, l'usuari consent:

  1. Nom, i adreça d'email, conformant un fitxer degudament inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb el nom d'"USUARIS WEB I SUBSCRIPTORS", així mateix, en cas d'adquirir algun producte o servei dels que es presten en la pàgina web, tindré accés a cognoms, adreça, ciutat, país, estat, codi postal, email i contrasenya per conformar la factura corresponent, inscrit a l'AEPD amb el nom de "CLIENTS I/O PROVEÏDORS"
  2. El tractament de les seves dades personals a l'entorn de WordPress conforme a les seves polítiques de privacitat.
  3. L'accés de La Clau Brava a les dades que, d'acord amb la infraestructura de WordPress, necessiti l'usuari aportar bé per a la subscripció al curs bé per a qualsevol consulta mitjançant el formulari de contacte.

Així mateix, informem que la informació dels nostres usuaris està protegida d'acord amb la nostra política de privacitat. (Política de privacitat)

D'altra banda, en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE), Mireia Plaja Borrell demana a l'USUARI el seu consentiment exprés perquè La Clau Brava, pugui enviar-li publicitat d'ofertes i de promocions de comercialització de nous productes que pugui comercialitzar Mireia Plaja Borrell en el futur.

En tot cas LA WEB es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració de la web així com el present avís legal.

2. Propietat intel·lectual i industrial

LA WEB per si mateix o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Mireia Plaja Borrell. Tots els drets reservats.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per LA WEB, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d' aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l' autorització de LA WEB.

L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de LA WEB. Podrà visualitzar únicament els elements de la web sense possibilitat d'imprimir-los, copiar-los o emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de LA WEB.

Queda terminantment prohibit compartir la llicència per a ús amb més persones, cada llicència és personal i intransferible reservant-nos quantes accions civils i penals ens assisteixin en nom de salvaguardar els nostres drets, tot això sota adverteixement d'incórrer en un delicte contra la propietat intel·lectual de l'art. 270 i ss del Codi Penal amb penes de presó de fins a 4 anys.

3. Exclusió de garanties i responsabilitat

LA WEB no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: per errors o omissions en els continguts, per falta de disponibilitat del lloc web, – el qual realitzarà parades periòdiques per manteniments tècnics – així com per la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

4. Modificacions

LA WEB es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats al seu web.

5. Política d'enllaços

Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzin un hiperenllaç des d' una pàgina web d' un altre portal d' Internet a la web de LA WEB s' haurà de sotmetre les condicions següents:

6. Dret d'exclusió

7. Generalitats

LA WEB perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

8. Modificació de les presents condicions i durada

LA WEB podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les esmentades condicions anirà en funció de la seva exposició i seran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

9. Reclamació i dubtes

La Clau Brava informa que hi ha fulls de reclamació a disposició d'usuaris i clients podent remetre un correu a La Clau Brava indicant el seu nom i cognoms, el servei adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.

10. Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Mireia Plaja Borrell – La Clau Brava i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals, llevat que la Llei aplicable disposi una altra cosa.